Skip to main content

Phan Mạnh Toàn

6 Bài viết

Là chủ cửa hàng thời trang, có nhiều năm có kiến thức kinh doanh cũng như phối đồ. Phan Mạnh Toàn là nhà sáng tạo thời trang nền tảng tại TheFashionTalks